បរិយាយ

ឈើ​ឧត្តម​សេ​នីយ៍

​ ង៉ែត ជិនបុត្រ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦​ |

បណ្តាញ​​ព្រះ​​សង្ឃ​​ឯក​​រាជ្យ

កឋិន​ទាន ឬ​កឋិន​បក្ស?

​ ង៉ែត ជិនបុត្រ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦​ |

សព្វថ្ងៃ និន្នា​ការ​នយោ​បាយ

អំបិល ជា​រស​​សម្ល

​ ង៉ែត ជិនបុត្រ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦​ |

សុភា​សិត​ខ្មែរ​១​ថា

ភ្លើង​នយោ​បាយ

​ ង៉ែត ជិនបុត្រ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦​ |

គា​ថា “ស្រី​ហិតោ​បទេស”