បរិយាយ

ចង្កូត​មិន​ដែល​ត្រង់

​ ង៉ែត ជិនបុត្រ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦​ |

សុភាសិត​ខ្មែរ ជា​ពាក្យ​រៀល​១ល្បះ​ថា

វីរបុរស មាន​ន័យ​យ៉ាង​ណា?

​ ង៉ែត ជិនបុត្រ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦​ |

ភាព​ប្រទង់​ប្រទាញ​ក្នុង​ការ​ស្នើ​សុំ​ដាក់

ស៊ីឆ្អែត​បាត់​ឃ្លាន

​ ង៉ែត ជិនបុត្រ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦​ |

ករណី​សហ​ភាព​អឺរ៉ុប ផ្តល់​ជំនួយ​១០​លាន​អឺរ៉ូ

ឈើ​គប់ ម្លប់​ឈើ​ខ្លឹម

​ ង៉ែត ជិនបុត្រ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦​ |

សុភាសិត​ខ្មែរ១​ឃ្លា​ថា “ឈើ​គប់ ម្លប់​ឈើ​ខ្លឹម”