បច្ចេកវិទ្យា

តើ Instagram គឺជាអ្វី?

​ សុ វណ្ណារ៉ា​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦​ |

Instagram គឺជាសេវា ចែករំលែករូបថត ចល័តចែករំលែក…

វិធីរក្សា ធាតុត្រជាក់ក្នុងរថយន្ត ពេលគ្មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់

​ សុ វណ្ណារ៉ា​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦​ |

គន្លឹះរថយន្ត៖វាពុំមែនជាបញ្ហាអ្វីចោទនោះឡើយ​ខណៈពេលអ្នកស្ថិតនៅ​​ក្នុងរថយន្ត​ដោយពុំមាន​ម៉ាស៊ីន…

តិចនិកតេស្ត រថយន្តថ្មីពេល ទិញចូលផ្ទះ

​ សុ វណ្ណារ៉ា​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦​ |

គន្លឹះរថយន្ត៖ ការទិញរថយន្តថ្មីចូល ផ្ទះជា​ ទូទៅគួរតែឆ្លងកាត់ការ ធ្វើតេស្តសាកល្បងទើប ជាការ ប្រសើរព្រោះការ …

តើវត្ថុធាតុរាវណាខ្លះប៉ះ ពាល់ដល់ ទឹកថ្នាំរថយន្ត?

​ សុ វណ្ណារ៉ា​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦​ |

ថែទាំរថយន្ត៖មានវត្ថុធាតុរាវ​ជាច្រើនដែល​មានភាពអវិជ្ជមាន​និងប៉ះពាល់ដល់​ទឹកថ្នាំរបស់…