បច្ចេកវិទ្យា

ស្តុកផ្គត់ផ្គង់4ដង នៅតែមិនគ្រាន់ កើន4ដង នៅតែលក់មិនគ្រប់ គិតត្រឹមថ្ងៃសម្ពោធផ្លូវការ HUAWEI nova 2i

​ សុ វណ្ណារ៉ា​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧​ |

ភ្នំពេញ ៖ កាលពីថ្ងៃ 25 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2017  HUAWEI…

ស៊ីម៉ងត៍អូដ្ឋថ្មី ជាមួយបេសកកម្ម “សាងសង់ដោយមោទនភាព” អនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនពិសោធន៍នូវគុណភាពដ៏រឹងមាំនៃស៊ីម៉ងត៍ជាតិ

​ សុ វណ្ណារ៉ា​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧​ |

ភ្នំពេញ៖ ចាប់ពីខែវិចិ្ឆកានេះតទៅ…

ក្រុមហ៊ុន Huawei បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី “Huawei Solution Day” ជាមួយក្រុមហ៊ុន Campura Triangulum Corporation

​ សុ វណ្ណារ៉ា​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧​ |

ភ្នំពេញ ៖ សិក្ខាសាលាមួយបានធ្វើទ្បើងរវាងក្រុមហ៊ុន ​Campura និង​ក្រុមហ៊ុន Huawei…