បច្ចេកវិទ្យា

SAMSUNG បានទទួលពានរង្វាន់ផ្នែកម៉ាកអេឡិចត្រូនិចល្អបំផុតនៅអាស៊ី រយៈពេល៦ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា

​ សុ វណ្ណារ៉ា​​ | ថ្ងៃពុធ ទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧​ |

ភ្នំពេញ៖ ថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧៖ ក្រុមហ៊ុនសាមសុង (SAMSUNG)…