សេដ្ឋកិច្ចសាកលលោក

ចិននាំ សម្លៀក បំពាក់ទៅអាស៊ី កណ្តាល ​រុស្ស៊ីកើនខ្លាំង

​ សុ វណ្ណារ៉ា​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦​ |

តំបន់អាស៊ី៖ ការនាំចេញ សម្លៀក​​បំពាក់ និងវាយនភ័ណ្ឌ ទៅកាន់​អាស៊ីកណ្តាល​និង ​…