ព័ត៌មានសិល្បៈ

អតីត​តារា​ភាព​យន្ដ​ទស​វត្ស​ទី​៦០​ លោក​ស្រី ​ភួង ​ផល្លី ​ទទួល​មរណ​ភាព​ហើយ​ !​

​ ង៉ែត ជិនបុត្រ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦​ |

ភ្នំពេញ៖ អតីត​តារា​ភាព​យន្ដ​តាំង​ពី​ទស​វត្ស​ទី​៦០ ​លោក​ស្រី ​ភួង​ ផល្លី ​បាន​ទទួល​មរណ​ភាព​ហើយ​….