សម្រស់

តិចនិកផាត់មុខ បែបអាជីព

​ សោម សុភា​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧​ |

បើមានតិចនិកល្អ នឹងធ្វើឱ្យការផាត់មុខ លើកសម្រស់របស់…