មុខម្ហូប

វិធីប្រឡាកសាច់ BBQ ឱ្យឆ្ងាញ់

​ សុ វណ្ណារ៉ា​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨​ |

ស្ត្រីមេផ្ទះ ដែលចង់ធ្វើបារប៊ីឃ្យូ (BBQ) ឱ្យឆ្ងាញ់គន្លឹះសំខាន់ គឺនៅត្រង់វិធីធ្វើ និងការប្រឡាក់សាច់គោ ដោយផ្សំគ្រឿងដូចខាងក្រោម ៖ 1-ដំបូងត្រូវជ្រើសទិញ

ឡាបត្រីបំពង

​ សោម សុភា​​ | ថ្ងៃពុធ ទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧​ |

គ្រឿងផ្សំ ៖
-សាច់ត្រីឆ្ពង់…