តារាបរទេស

ហ្វីម តួឯករឿង “ល្បែងព្យាបាទ” បង្កើតកូនហើយ មិនទទួលខុសត្រូវ

​ សោម សុភា​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧​ |

សម្រាប់ ហ្វីម រ័ដ្ឋភូមិ តូខុងសាប់ តារាឯកប្រុសរឿង “ល្បែងព្យាបាទ” នរណាក៏ទទួលស្គាល់ថា…