សេដ្ឋកិច្ចជាតិ

ស្ថាប័ន​មីក្រូ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​នានា​បង្កើន​ការ​រឹត​បន្តឹង​ឥណ​ទាន​ដើម្បី​បញ្ចៀស​ហា​និភ័យ

​ ង៉ែត ជិនបុត្រ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦​ |

ភ្នំពេញ ៖ គ្រឹះ​ស្ថាន​មីក្រូ​​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​នានា

មន្រ្តី​ជាន់​ខ្ពស់​រដ្ឋា​ភិបាល​សេដ្ឋ​កិច្ច​កម្ពុជា​ នឹង​រក្សា​បាន​កំណើន​៧ភាគ​រយ​នាឆ្នាំ​នេះ

​ ង៉ែត ជិនបុត្រ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦​ |

ភ្នំពេញ ៖ មន្រ្តី​ជាន់​ខ្ពស់​ក្រសួង​សេដ្ឋ​កិច្ច