សេដ្ឋកិច្ចជាតិ

ក្រុមហ៊ុនជាង១០០ ចុះឈ្មោះប្រកួតពានរង្វាន់ Cambodia Property Awards

​ សុ វណ្ណារ៉ា​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧​ |

ភ្នំពេញ៖ កម្មវិធីប្រកួតបជែងពាន់រង្វាន់អចលនទ្រព្យ​នៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៨ ​របស់ក្រុមហ៊ុន…