វិទ្យាសាស្រ្ដ និងស្រាវជ្រាវ

លោក ហូ ​ជីមិញ មានប្រវត្តិបែបណា?(ត)

​ សុ វណ្ណារ៉ា​​ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦​ |

តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀង ​ទីក្រុងជេនីវ៉ា សាធារណរដ្ឋប្រជា ធិបតេយ្យវៀតណាមរបស់ លោក ហូ ជីមិញ​បាន ​…

លោក ហូ ​ជីមិញ មានប្រវត្តិបែបណា?(ត)

​ សុ វណ្ណារ៉ា​​ | ថ្ងៃពុធ ទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦​ |

ចលនាទាមទារឯករាជ្យ៖ លោក ហូ ជីមិញ បានចាប់ ផ្តើមបំផុសបំផុល ចលនា​ទាមទារឯករាជ្យ​ក្នុង…

ថៅកែ ហ្វេសប៊ុក​ ពី១ខែ១ដុល្លារ ក្លាយជាមហាសេដ្ឋី

​ សុ វណ្ណារ៉ា​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦​ |

ធុរកិច្ចជនល្បីៗ៖ Mark Zuckerberg គឺជាសហគ្រិន និង​អ្នក​បង្កើត​កម្ម វិធី​កុំព្យូរទ័រដ៏ល្បី ល្បាញមួយរូប…

លោក ហូ ​ជីមិញ មានប្រវត្តិបែបណា?

​ សុ វណ្ណារ៉ា​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦​ |

សាវតាអ្នកនយោបាយ(វៀតណាម)៖ លោក ហូ ជីមិញ គឺជា​មេដឹកនាំ​បដិវត្តន៍​លទ្ធិ កុម្មុយនិស្ត​ជនជាតិ ​វៀតណាមដ៏លេចធ្លោ ម្នាក់​ដែលបាន​ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង​ជាមួយ