បច្ចេកវិទ្យា

iPhone ​7 ​ហក់​​ឡើង​ RAM​ 3 ​GB

​ ង៉ែត ជិនបុត្រ​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦​ |

​ស្មា​ត​​ហ្វូ​ន​ ​ជំនាន់​​ថ្មី​ ​របស់ ​Apple ​ត្រូវ​បាន​​ព្យាករ​​ថា …