នយោបាយ

ក្រុមប្រឆាំងប្រទាំងប្រទើសគ្នា អ្នកចូលរួមបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិ ជាមួយលោកសម រង្សុី ប្រកាសដកខ្លួនចេញ

​ dara chan​​ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨​ |

សហរដ្ឋអាមេរិក ៖ បន្ទាប់ពីលោកសម រង្ស៊ី បាន…